חלוקת רכוש לפי תורה

חלוקת רכוש לפי תורה

על-פי דין תורה, חלוקת הרכוש מחולקת לכמה נושאים:

  • נכסים הנקראים נכסי מלוֹג – אלו הם נכסים שהאישה הכניסה לבעלה, בין שלפני הנישואין ובין שלאחר הנישואין, ושקנתה מכספה. נכסים אלו אינם ניתנים לשימושו של הבעל, והוא אינו אחראי עליהם, אך הוא זכאי לאכול את פירותיהם. אף מתנות שקיבלה האישה ממשפחתה וכדומה, נכללים בסוג נכסים זה.

   לאחר גירושין, האישה צריכה לקבל לרשותה את הנכסים עצמם – או אם תרצה את שוויים בזמן הגירושין. לדוגמה: אם האישה הביאה איתה, או קנתה מכספה, מכונית בשווי 50,000 ₪, הבעל לא יוכל להשתמש במכונית ללא רשותה. אך אם היא תשכיר את המכונית, הכסף ילך לבעל. אם התגרשו, המכונית חוזרת לאישה או שתקבל את שווייה בזמן הגירושין, למשל 20,000 ₪.

  • נכסים הנקראים נכסי צאן ברזל, נדוּניה – אלו נכסים שהאישה הכניסה לבעל בזמן חתונתם, על מנת שישתמש בהם לשימושו הפרטי. הבעל מקבל עליהם אחריות, ובזמן גירושין חייב להשיב את שוויים כפי שהיו בזמן הנישואין פחות מעט. אך אם הכניסה ממון, במקרה גירושין הבעל יחזיר מעל לשוויו.

   לדוגמה: אם האישה הביאה איתה מכונית ששווה 50,000 ₪, הבעל יכול להשתמש במכונית כרצונו, והיא שלו לכל דבר ועניין – אך לא בכל מקרה הוא יכול למכרה. מכל מקום, אם התגרשו, הבעל משיב את שווי המכונית בזמן הנישואין פחות 20%, כלומר 40,000 ₪.

  • נכסים משותפים – אלו נכסים שנקנו תוך כדי הנישואין, כששני הצדדים הכניסו ממון משלהם על מנת לקנות את הנכס. נכסים אלו יחולקו שווה בשווה. לדוגמה: אם בני זוג הכניסו כל צד 100,000 ₪ על מנת לקנות דירה, בזמן גירושין הדירה תימכר למרבה במחיר, והסכום יחולק בין הצדדים בשווה.
  • נכסים אחרים שנקנו בזמן הנישואין – נכסים כגון אלו נחשבים שנקנו מממון הבעל, אלא אם הוכח אחרת על-ידי האישה. בכלל זה, כל המתנות שנתן הבעל לאישה בזמן הנישואין היא מחזירה, שלא נתן לה על מנת שתיקח ותצא.
 • חוק יחסי ממון – במדינת ישראל נקבע בשנת 1973 כי בני זוג יחלקו ביניהם את הרכוש שנרכש לאחר הנישואין באופן שווה. רכוש זה כולל נכסים, שכר עבודה, קרנות פנסיה וקופות גמל. חובות לגורמים כאלו ואחרים אף הם יחולקו בשווה. חוק זה במידת מה עושה סידור קל ונוח, אך דבר זה כרוך בהכרח בגזל של אחד משני הצדדים, שכן על-פי תורה לא תיתכן חלוקה שווה, אלא אם שני הצדדים הסכימו על כך לפני כן. ישנם הטוענים שמאחר שזהו החוק, בני הזוג התחתנו על דעת כן, ולכן ניתן לומר שהסכימו לכך וניתן לחלק את הרכוש והחובות באופן שווה בהתאם לחלוקת רכוש בגירושין. מרבית הפוסקים בדורנו לא הסכימו עם קביעה זו.

צרו קשר למידע נוסף ולתיאום פגישת ייעוץ. אבנר הן – טוען רבני, מגשר ובורר מוסמך

כתיבת תגובה