דמי מזונות

דמי מזונות

סוגית תשלום דמי המזונות היא אחת הסוגיות המהותיות בכל הליך גירושין.
לפי איזה דין יפסקו דמי מזונות ילדים בארץ? מתי יש לבית הדין הרבני את הסמכות להכריע בנושא של מזונות ילדים?
והאם יש הבדלים בין הגישות בין בית הדין לבית המשפט לענייני משפחה? על כך נרחיב במאמר זה.

ההבדלים בין הדין הרבני לבית המשפט

לבית הדין הרבני הסמכות לדון בכל נושא המזונות אם צורפה תביעה כזו למהלך תביעת הגירושין. על אף ששתי הערכאות דנות בנושא המזונות לפי הדין הדתי, יש עדיין הבדלי גישות במספר ניואנסים. כל ערכאה מחזיקה בפרשנות שלה לחוק וכל ערכאה יכולה לפרש את החוק בהתאם להשקפה שלה. כתוצאה מכך, יקבע גם גודל סכום המזונות שיש לשלם. מה שזהה הוא שבשתי הערכאות המטרה קודם כל היא מניעת פגיעה בילדים ובאיכות חייהם.

התפתחות הדין הדתי לגבי מזונות ילדים

במקור, הדין הדתי מחייב את האב לשלם מזונות לילדיו עד גיל 6. לאחר גיל זה יש לספק להם מזונות מדין 'צדקה'.
צדקה זו אינה משמעותה רק אם רוצה האב לפרנס, אלא משמעותה שאם בידי האב היכולת הכלכלית מעקלים אותו ולוקחים ממנו בעל כרחו,
אבל אם אין ביכלתו הכלכלית אין מעקלים אותו.
דין זה היה במקור בזמן הגמרא עד גיל 13 אולם בשנת 1944 תיקנה הרבנות הראשית תקנה המחייבת את האב לשלם דמי מזונות לילדיו עד גיל 15.
בפועל, בית הדין הרבני או בית המשפט יכולים לפסוק מזונות גם לאחר גיל 15 ונהוג שלכל הפחות ישולמו עד גיל 18.
אך שוב, כל מזונות אלו יהיו מדין צדקה בלבד והמשמעות כאמור לעיל שמעקלים את האב רק כאשר ביכלתו לשלם ואינו עושה זאת.
נהגו בתי המשפט לענייני משפחה ולעתים גם בתי הדין הרבניים לפסוק לשלם גם לאחר 18 מעט דמי מזונות,
כשליש מהסכום ששילם עד כה האב. אם כי הדבר איננו חד משמעי.

היכן כדאי להגיש את תביעת מזונות הילדים?

לא מעט שואלים את השאלה – באיזה מקום מומלץ להגיש את תביעת מזונות הילדים, בבית המשפט לענייני משפחה או דווקא בבית הדין הרבני?
מקובל לומר שרוב הנשים תעדפנה לתבוע מזונות בבית המשפט לענייני משפחה, לכאורה מהסיבה שיש להן יותר סיכוי להגדיל את סכום המזונות ואילו הגבר יעדיף לדון בבית הדין הרבני על מנת שייפסקו לו סכום מזונות נמוך.
כיום הדברים אינם נכונים, במקרים שונים ובנסיבות שונות בית הדין הרבני דווקא עדיף לאשה ולא לגבר. יחד עם זאת, מומלץ לבחון כל מקרה גירושין באשר הוא ורק אז להכריע היכן מומלץ וכדאי.

אצל אבנר הן- טוען רבני , תוכלו לקבל את הייעוץ הטוב והמהימן בכל סוגיית דמי המזונות והמשמורת וליהנות מליווי איכותי ומקצועי בהליך הגירושין.

אבנר הן - טוען רבני

ייעוץ טלפוני ראשוני חינם!​

אבנר הן - טוען רבני

פגישת ייעוץ ראשונית חינם!