הן אבנר
 
 
 
 
 
לתיאום פגישת ייעוץ אישית התקשרו
 
073-7764001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
צרו קשר עם אבנר הן – טוען רבני, מגשר ובורר מוסמך
 
 
 
 
 
 
 
השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
 
** לא נשתמש או נעביר את המידע האישי שלך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תביעת כתובה

 
 

מהי הכתובה?

 
שטר כתובה
 
הכתובה היא בעצם הסכם הממון הטוב ביותר, עיקר טעמה של הכתובה היא שלא יהא קל בעיני הבעל לגרש את אשתו, אך בתוך תנאי הכתובה עצמם ישנם תנאים ממוניים בעלי משמעות רבה הן במהלך הנישואין והן לאחר הגירושין.

בכתובה נהוג לכתוב סכומים שונים ודבר זה משתנה מזוג לזוג וכן יש שנויים בין אשכנזים לספרדים.

הכתובה לא ניתנה להגבות מהבעל בחייו כל זמן שהזוג נשוי, אך אם יגרש הבעל את אשתו או ימות תוכל האישה לדרוש את מלוא הסכום ממנו או מיורשיו. במקרים שונים יהיה מחויב הבעל לגרש את אשתו, אך מכל מקום יהיה חייב לשלם לה את מלוא סכום הכתובה. דוגמאות למקרים כאלו הן:

 • כשהבעל אינו מפרנס את המשפחה, או כשאיננו מקיים יחסי אישות עם אשתו מסיבות שונות – אפילו רפואיות.
 • כשהבעל הונה את אשתו בצורות כאלו ואחרות בנוגע לעצמו לפני נישואיהם.
 • וכמובן כשהבעל רוצה בפירוק הנישואים מרצונו, אף שלטענתו אשתו לא מתנהגת כראוי מבחינות שונות. יוצא מכלל זה הוא כשישנה הוכחה לדבריו, לכך שאשתו אינה מתנהגת בדרכי הצניעות הראויים.

במקרים שונים הבעל יהיה מחויב לגרש את אשתו, אך לא יהיה מחויב בתשלום כתובתה. דוגמאות למקרים כאלו הן:

 • כשהאישה אינה רוצה לקיים יחסי אישות עם בעלה.
 • כשהאישה אינה מתנהגת בדרכי הצניעות הראויים לבנות ישראל, וכן כאשר בגדה בבעלה.
 • אם האישה רצתה בגירושין מעצמה.

על מנת לדרוש בצורה הנכונה את סכום הכתובה על-ידי האישה, או להימנע מתשלומה על-ידי הבעל, יש להתייעץ באריכות. מלבד ראשי הפרקים שצוינו כאן, סוגיה זו מורכבת מעניינים הלכתיים רבים. טענות בדבר זה צריכות להישקל בכובד ראש ועל-ידי ידע הלכתי מעמיק.
 
 

תנאי הכתובה

 
מה הם תנאי הכתובה?
כשנושא אדם אישה, יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים.

חובות הבעל לאשתו:
 • מזונותיה – אדם מתחייב לזון ולפרנס את אשתו כפי עשרו. חכמינו זיכרונם לברכה תקנו שאישה תעשה מלאכות כאלו ואחרות לבעלה, כנגד המזונות שבעלה מפרנס אותה. האישה יכולה לטעון שאינה רוצה שבעלה יפרנס אותה, אלא שהיא תפרנס את עצמה, ושכל סכום כסף שתרוויח יהיה שייך לה בלבד. אף הבעל, כל זמן שהוא בעיר, יכול לומר לאשתו: איני מפרנס אותך, צאי ופרנסי את עצמך. אך אם אינה יכולה לפרנס את עצמה, ביכולתה לתבוע גירושין ואת מלוא סכום כתובתה.
 • כסותה – אדם מתחייב לדאוג לאשתו לבגדים ללבוש ולבית למדור כפי כבודו ועשרו, וכן כפי כבודה הראוי לה אם באה מבית עשיר.
 • עונתה – אדם מתחייב לאשתו לבוא עליה כדרך כל הארץ. אם תנאי זה לא מתקיים כראוי, האישה יכולה לתבוע גירושין וכן את מלוא סכום הכתובה.
 • עיקר כתובתה – סכום זה הוא הסכום העיקרי הנקוב בכתובה.
 • רפואתה – אדם חייב לרפאות את אשתו אם חלתה.
 • פדיונה – אדם חייב לפדות את אשתו, אם נשבית לבין הגויים. כנגד התחייבות זו, היא מעניקה לו את פירות הנכסים שברשותה. לשני הצדדים לא ניתן לוותר על זכויות אלו.
 • קבורתה – אדם חייב לקבור את אשתו אם נפטרה לפניו.

זכות האישה להיות ניזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה: בזכותה של האישה להמשיך ולחיות בתנאים הקודמים למות בעלה, אף על חשבון ילדיו – לילדים זכות לערער על כך. אם נישאת האישה לאדם אחר, אינה יכולה לדרוש עוד מזונות מנכסי היורשים.

זכות בנותיו להיות ניזונות אחר מותו עד לאירוסיהן:
בנותיהם של הזוג אף הן יכולות להמשיך ולחיות באותם תנאים שקדמו למותו של אביהם, עד שיינשאו על חשבון הנכסים של אביהם שנפטר.

להיות בניה הזכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה שעם אחיהם:
אם יש לבעל ילדים מנישואין שניים, הם היחידים שירשו את הסכום הנקוב בכתובה, וכן את נדונייתה של אימם, ולא יתחלקו בסכום זה עם ילדיו מנשואיו הראשונים.

זכויות הבעל מאשתו:
 • מעשה ידיה – זכותו של הבעל לקבל לידיו כל סכום שתרוויח האישה ממלאכתה, וזכות זו היא כנגד היותו המפרנס. הבעל יכול לומר לאשתו שאינו מעוניין לפרנס אותה יותר, והיא צריכה להרוויח בעצמה את לחמה. גם האישה יכולה לוותר מעצמה על זכות זו. מכל מקום, אם לא פרנס הבעל את אשתו, כל סכום כסף שתרוויח יהיה שייך לה בלבד.
 • מציאתה – כל דבר שתמצא האישה, יהיה שייך לבעלה.
 • פירות נכסיה – כל נכסים שהכניסה האישה לבעלה, אף ששייכים לה בלבד. מכל מקום, רווחים שיניבו נכסים אלו יהיו שייכים לבעלה.
 • ירושתה – אם נפטרה האישה לפני הבעל, הוא יורש את כל נכסיה והוא קודם לקרוביה האחרים.