תנאי כתובה

 תנאי הכתובה

מה הם תנאי הכתובה?

כשנושא אדם אישה, יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים.

חובות הבעל לאשתו:

 • מזונותיה – אדם מתחייב לזון ולפרנס את אשתו כפי עשרו. חכמינו זיכרונם לברכה תקנו שאישה תעשה מלאכות כאלו ואחרות לבעלה, כנגד המזונות שבעלה מפרנס אותה. האישה יכולה לטעון שאינה רוצה שבעלה יפרנס אותה, אלא שהיא תפרנס את עצמה, ושכל סכום כסף שתרוויח יהיה שייך לה בלבד. אף הבעל, כל זמן שהוא בעיר, יכול לומר לאשתו: איני מפרנס אותך, צאי ופרנסי את עצמך. אך אם אינה יכולה לפרנס את עצמה, ביכולתה לתבוע גירושין ואת מלוא סכום כתובתה.
 • כסותה – אדם מתחייב לדאוג לאשתו לבגדים ללבוש ולבית למדור כפי כבודו ועשרו, וכן כפי כבודה הראוי לה אם באה מבית עשיר.
 • עונתה – אדם מתחייב לאשתו לבוא עליה כדרך כל הארץ. אם תנאי זה לא מתקיים כראוי, האישה יכולה לתבוע גירושין וכן את מלוא סכום הכתובה.
 • עיקר כתובתה – סכום זה הוא הסכום העיקרי הנקוב בכתובה.
 • רפואתה – אדם חייב לרפאות את אשתו אם חלתה.
 • פדיונה – אדם חייב לפדות את אשתו, אם נשבית לבין הגויים. כנגד התחייבות זו, היא מעניקה לו את פירות הנכסים שברשותה. לשני הצדדים לא ניתן לוותר על זכויות אלו.
 • קבורתה – אדם חייב לקבור את אשתו אם נפטרה לפניו.

זכות האישה להיות ניזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה: בזכותה של האישה להמשיך ולחיות בתנאים הקודמים למות בעלה, אף על חשבון ילדיו – לילדים זכות לערער על כך. אם נישאת האישה לאדם אחר, אינה יכולה לדרוש עוד מזונות מנכסי היורשים.

זכות בנותיו להיות ניזונות אחר מותו עד לאירוסיהן:
בנותיהם של הזוג אף הן יכולות להמשיך ולחיות באותם תנאים שקדמו למותו של אביהם, עד שיינשאו על חשבון הנכסים של אביהם שנפטר.

להיות בניה הזכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם בירושה שעם אחיהם:
אם יש לבעל ילדים מנישואין שניים, הם היחידים שירשו את הסכום הנקוב בכתובה, וכן את נדונייתה של אימם, ולא יתחלקו בסכום זה עם ילדיו מנשואיו הראשונים.

זכויות הבעל מאשתו:

 • מעשה ידיה – זכותו של הבעל לקבל לידיו כל סכום שתרוויח האישה ממלאכתה, וזכות זו היא כנגד היותו המפרנס. הבעל יכול לומר לאשתו שאינו מעוניין לפרנס אותה יותר, והיא צריכה להרוויח בעצמה את לחמה. גם האישה יכולה לוותר מעצמה על זכות זו. מכל מקום, אם לא פרנס הבעל את אשתו, כל סכום כסף שתרוויח יהיה שייך לה בלבד.
 • מציאתה – כל דבר שתמצא האישה, יהיה שייך לבעלה.
 • פירות נכסיה – כל נכסים שהכניסה האישה לבעלה, אף ששייכים לה בלבד. מכל מקום, רווחים שיניבו נכסים אלו יהיו שייכים לבעלה.
 • ירושתה – אם נפטרה האישה לפני הבעל, הוא יורש את כל נכסיה והוא קודם לקרוביה האחרים.

צרו קשר למידע נוסף ולתיאום פגישת ייעוץ. אבנר הן – טוען רבני, מגשר ובורר מוסמך

אבנר הן - טוען רבני
אבנר הן - טוען רבני

פגישת ייעוץ ראשונית חינם!