תביעת כתובה

מהי הכתובה?

הכתובה היא בעצם הסכם הממון הטוב ביותר, עיקר טעמה של הכתובה היא שלא יהא קל בעיני הבעל לגרש את אשתו, אך בתוך תנאי הכתובה עצמם ישנם תנאים ממוניים בעלי משמעות רבה הן במהלך הנישואין והן לאחר הגירושין.

בכתובה נהוג לכתוב סכומים שונים ודבר זה משתנה מזוג לזוג וכן יש שנויים בין אשכנזים לספרדים.

הכתובה לא ניתנה להגבות מהבעל בחייו כל זמן שהזוג נשוי, אך אם יגרש הבעל את אשתו או ימות תוכל האישה לדרוש את מלוא הסכום ממנו או מיורשיו. במקרים שונים יהיה מחויב הבעל לגרש את אשתו, אך מכל מקום יהיה חייב לשלם לה את מלוא סכום הכתובה. דוגמאות למקרים כאלו הן:

  • כשהבעל אינו מפרנס את המשפחה, או כשאיננו מקיים יחסי אישות עם אשתו מסיבות שונות – אפילו רפואיות.
  • כשהבעל הונה את אשתו בצורות כאלו ואחרות בנוגע לעצמו לפני נישואיהם.
  • וכמובן כשהבעל רוצה בפירוק הנישואים מרצונו, אף שלטענתו אשתו לא מתנהגת כראוי מבחינות שונות. יוצא מכלל זה הוא כשישנה הוכחה לדבריו, לכך שאשתו אינה מתנהגת בדרכי הצניעות הראויים.

במקרים שונים הבעל יהיה מחויב לגרש את אשתו, אך לא יהיה מחויב בתשלום כתובתה. דוגמאות למקרים כאלו הן:

  • כשהאישה אינה רוצה לקיים יחסי אישות עם בעלה.
  • כשהאישה אינה מתנהגת בדרכי הצניעות הראויים לבנות ישראל, וכן כאשר בגדה בבעלה.
  • אם האישה רצתה בגירושין מעצמה.

על מנת לדרוש בצורה הנכונה את סכום הכתובה על-ידי האישה, או להימנע מתשלומה על-ידי הבעל, יש להתייעץ באריכות. מלבד ראשי הפרקים שצוינו כאן, סוגיה זו מורכבת מעניינים הלכתיים רבים. טענות בדבר זה צריכות להישקל בכובד ראש ועל-ידי ידע הלכתי מעמיק.

 
אבנר הן - טוען רבני
אבנר הן - טוען רבני

פגישת ייעוץ ראשונית חינם!