סכסוך שכנים

"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל".

מבין הסכסוכים הנפוצים ביותר בציבור הרחב הם סכסוכי שכנים:

  • מתחיל מנזקי רעש וראייה, כגון: האם מותר ככלל לפתוח חלון לרשות חברו, או להשתמש בכותל משותף כאשר השכן מתנגד לדבר. כמו כן, מה מותר על-ידי בנייה לא חוקית (או אף חוקית) וחריגות בנייה כאלו ואחרות, כגון דברים שיש חשש כי הם מערערים את יסודות הבניין, או אף סתם כך הם מורידים את ערך הדירה, מכיוון שמונעים את הגישה או מסתירים את הנוף.
  • נזקי פסולת ומים, כגון: אי-פינוי פסולת וטפטוף מהקומות העליונות לקומות התחתונות.
  • חוסר תשלום לוועד בית, הגורם לשאר הדיירים לנזק מתמשך.
  • פלישת שכן באופן שיטתי וקביעת עובדות בשטח באמצעות צמחייה או מבנה לא חוקי.
  • מפגע בחצר משותפת ובמסדרון משותף, כגון: נשירת עלים וענפים, תנור עצים המעלה עשן ואף ריח רע הבוקע מאחת הדירות בבניין.
כל אלו ודברים רבים נוספים הם נושא לסכסוכים רבים וסבוכים, שנידונו בהרחבה מזמן המשנה והגמרא ועל-ידי גדולי הפוסקים בכל הדורות. דייני ישראל דנו כמעט בכל מקרה וסכסוך העולה על הדעת.

סכסוכי שכנים הנידונים בבית משפט אזרחי נידונים על-פי חוקות הגויים, הפוסקים נזיקין דבר יום ביומו על דברים שבדין ישראל אין בהם כדי להוציא ממון, ונחשבים כגזל גמור מן התורה.

לעיתים פוסקים להרוס בנייה בלתי חוקית, אף שהדבר כרוך בנזק רב והיה יכול להסתיים בפשרה כספית המועילה לכל הצדדים. לעיתים מכריחים שכנים להתרגל למצב קיים, רק כי נקבעו עובדות בשטח במשך שנים רבות ללא ערעור.

מלבד זאת, הדיונים בבית המשפט האזרחי עלולים לקחת שנים רבות ולהיות נושא לערעורים בערכאות עליונות, שלא מבטיחות אף הן פתרון סופי ללא ערעור נוסף. כל זה גורם לצער רב ולאיבוד ממון מיותר לכל הצדדים הנוגעים בדבר.

פתירת סכסוכי שכנים בדין תורה, אמת לאמיתו על-ידי שלשה דיינים ובהתבסס על חוכמת חכמי ישראל במשך 3,500 שנה, מבטיחה צדק ושלום לכל המעורבים בדבר. פסק דין כגון זה לא יהיה ניתן לערעור, אף לא בערכאה הגבוהה ביותר. אם לא נפלו טעויות מהותיות בכללות הדיון, הוא מסתיים תוך מספר חודשים – זמן קצר בהרבה מערכאות המשפט האזרחיות.
 
צרו קשר למידע נוסף ולתיאום פגישת ייעוץ. אבנר הן – טוען רבני, מגשר ובורר מוסמך
אבנר הן - טוען רבני
אבנר הן - טוען רבני

פגישת ייעוץ ראשונית חינם!