מזונות אישה

מהם הגורמים שמשפיעים על מזונות אישה?

הדין העברי קבע כי הבעל חייב לפרנס את אשתו. חובת המזונות יהיו תקפים כל זמן הנישואין.
החובה תהיה למעשה לספק לאישה את כל הצרכים הבסיסיים הדרושים לה, תוך התחשבות בהתאם למקום המגורים ולחברה בה היא חיה. חובת המזונות הינה תנאי בסיסי בנישואין, אם הבעל אינו משלם מזונותיה, תהייה זו עילה הגיונית ומקובלת לגירושין מצידה של האישה.
כאשר קובעים את סכום המזונות לאישה יש להתחשב בכמה וכמה דברים לרבות בהכנסות השוטפות שלה וברכוש שהיא צברה ומהם היא למעשה גם מתפרנסת. (כמו דירה בבעלותה וכדומה).
בהכנסות אלה מותר להתחשב ומהם ניתן גם להפחית מהמזונות שמוטל על הבעל לשלם לה. במאמר זה נדון במה מתחשבים בקביעת דמי מזונות אישה.

 

הכנסתה של האישה

חכמינו זכרונם לברכה תיקנו לבעל, שכנגד המזונות אותם הוא חייב לפרנסה, חייבת היא להכניס מעשה ידיה לביתו. ולכן אישה העובדת כשכירה או אישה העובדת כעצמאית או במקרים אחרים, אישה שמקבלת גמלה מביטוח לאומי מדי חודש, יכול בעלה לטעון שצריכה להכניס את הכנסתה לביתם.
אם אינה רוצה לעשות כן יכולה היא לקחת את הכנסתה לעצמה אך הוא אינו חייב לפרנסה.
לעתים האשה זכאית לקצבת ביטוח לאומי וכדומה, אולם במקרה של גמלה מביטוח לאומי חשוב לבחון מדוע האישה מקבלת גמלה, אם מדובר בגמלה בגין נכות, הרי שהגמלה תחשב כמו עבודה, אך אם הגמלה תשמש אותה למימון צרכים רפואיים שונים שקשורים לנכותה, כאמור אין להתחשב בגמלה זו בזמן שקובעים את סכום המזונות.

התנהגות של אישה

כמו כן יכול הבעל לטעון כנגד האישה במקרים מסוימים, על מנת להפחית את מזונותיה או לשלול אותם לחלוטין.
הבעל יכול לעלות טענות שנוגעות להתנהגות לא נאותה של האישה, טענות כגון שהאישה מורדת בו ואינה נמצאת בביתם, או שאינה מוכנה לעשות את מלאכות הבית והוא צריך לשכור מישהי אחרת לעשותן.
שכן הבעל חייב לפרנס את אשתו אך ורק כאשר היא עמו, ואם אינה עובדת לפחות חייבת במקצת מלאכות הבית. לכל אלה חייב הבעל לספק הוכחות וחלילה לא להמציא את כל הטענות הללו, רק על מנת להפחית ממזונותיה של האישה.

הסמכות של בית הדין הרבני

עניין זה אף שאינו קשור לגירושין, אם הגישה אישה תביעת מזונות מבעלה אף תוך כדי נישואין, הרי הוא נתון לשיפוט בית הדין הרבני. וכן במקרים של גירושין ברבנות, אם אחד הצדדים ביקש לדון בנושא זה תהיה תביעה זו תחת סמכותו של בית הדין הרבני.

משרדו של 
אבנר הן – טוען רבני, עומד לרשות כל אחד שמוצא את עצמו בהליך הקשור לנושא מזונות אישה, בפרט בדיקת נושא הזכאות. אנו נשמח להעניק ייעוץ וליווי בשאיפה להביא את הצדדים להסדר הנכון והטוב ביותר.

אבנר הן - טוען רבני
אבנר הן - טוען רבני

פגישת ייעוץ ראשונית חינם!