חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין על פי חוק

בשנת 1973 נחקק בישראל חוק יחסי ממון, חוק זה מסדיר ונותן תוקף משפטי למוסד הנישואין כשותפים לכל דבר, אלא שאת השותפות מחשבים רק ביום בו הצדדים רוצים לבצע את פירוק השותפות. לדוגמא כאשר דירה רשומה על שם בן זוג אחד אין לכך הרבה משמעות בזמן הנישואין, אלא רק ביום בו ירצו הצדדים לפרק את הנישואין, מאחר ופירוק השותפות יקנה לכל אחד מחצית מן הזכויות בדירה.

אמנם יש לרישום על שם צד אחד משמעות, אלא שאין רישום דירה על שם צד אחד מהווה ראיה מספיקה לנשל את בן הזוג השני משותפות באותה דירה. החוק מבהיר כי אף שצד אחד רשם את הדירה על שמו, היה עליו להבהיר לצד השני שאין הוא מעוניין לשתף אותו, שהרי צד שני סומך על הראשון שכאשר הוא קונה דירה הוא קונה אותה לשני הצדדים.

השפעתה של חלוקת רכוש בגירושין על הנושאים הבאים:

  • חלוקת הדירה בגירושין

ובכן, אחת המחלוקות המרכזיות בגירושין, אם לא החריפה שבהן היא גורל הרכוש המשותף. בני זוג בטבעם תוך כדי שנות הנישואין רוכשים נכסים רבים, חלקם נכסים הנקראים מיטלטלין וחלקם נכסים הנקראים "נכסי דלא ניידי" או בשמם המוכר נדל"ן.

מיטלטלין גם הם הינם בעלי משמעות כספית מסויימת כמובן, כגון חלוקת הריהוט בבית, או אף המכונית, אך לרוב הדבר היותר משמעותי לכל אחד מן הצדדים הוא כיצד מחלקים את הנדל"ן המשותף, בדרך כלל מדובר על חלוקת דירה משותפת, בית משותף או אף לעיתים חלוקת משק משותף במושב.

  • חלוקת עסק בגירושין

עסק הרשום על שם אחד מבני הזוג יתחלק בשווה, אף על פי שהעסק רשום על שמו של אחד מבני הזוג בלבד החוק קובע כי ללא ראיה מספיקה גם הוא יחולק בשווה בין שני הצדדים, הרעיון העומד מאחורי חלוקה כזו היא שגם אם צד אחד עבד בעסק בחוץ, הצד השני היה בבית ודאג לילדים או לבעל העסק עצמו, כך ששותפות מעין זו גם היא תחולק בשווה.

  • חלוקת חשבונות בנק משותפים

גם חשבונות בנק וחסכונות יחולקו בשווה בצורה דומה. אמנם חובות לא תמיד יחולקו בשווה, מאחר ולעתים צד אחד יכניס את הצד השני לחובות ללא ידיעתו, ואף לעתים לאחר התנגדותו. אמנם דבר זה צריך הוכחות שהרי כל אחד ירצה שלא לקחת חלק בחובות חבירו בשעה של היפך השלום, ובית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה לא מקבל בקלות טענות להימלט מאחריות גבי חובות משותפים.

  • חלוקת זכויות סוציאליות

גם זכויות סוציאליות שצבר צד אחד כגון פנסיה, קופות גמל וכדומה יחולקו בשווה על פי חוק יחסי ממון, הרעיון מאחורי דבר זה הוא כאמור לעיל שבעת שצד אחד צבר את אותן זכויות סוציאליות במקום עבודתו אף צד שני דאג לתפקודו התקין של התא המשפחתי בצורה כזו או אחרת תוך ויתור על זכויות סוציאליות משלו.

אמנם לא הכל מחולק בשווה, נכסים שהגיעו שלא תוך "מאמץ משותף", כגון דירה שהגיעה בירושה או מתנה שניתנה מהורי אחד הצדדים אליו בלבד לא תיכלל בחלוקה השוויונית, אף גימלה המשתלמת לצד אחד מהמוסד לביטוח לאומי או פיצויים שנפסקו לצד אחד לא יחולקו בשווה אפילו אם מדובר על כמה מיליונים, מאחר ולא הגיעו לתא המשפחתי בעקבות מאמץ משותף.

לסיכום, חלוקת רכוש בגירושין

לכל כלל יש יוצאים מן הכלל, בחלוקת רכוש צריך לדעת שלא הכל שחור לבן, והאמת שרוב הנושאים הנידונים בענייני רכוש הם בשטח האפור. נושאים אלו צריכים בירור מעמיק בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, חלוקה לא שוויונית של רכוש אינה דבר נדיר ומצויה לעתים קרובות, הבדלים אלו בין הצדדים יכולים להגיע לעתים למאות אלפי שקלים ויותר.

אבנר הן - טוען רבני
אבנר הן - טוען רבני

פגישת ייעוץ ראשונית חינם!