גירושין ברבנות

פתיחת תיק גירושין ברבנות

מהם גירושין ברבנות?

הליכי גירושין רבים יתחילו בפתיחת תיק ברבנות. ונשאלת השאלה מהם גירושין ברבנות? ובכן במדינת ישראל ניתן להתגרש אך ורק בבית הדין הרבני, אמנם מלבד הגירושין עצמם ישנם נושאים נוספים אשר נלווים לגירושין, בהם ניתן לדון גם בבית המשפט לענייני משפחה.

כלומר גם לבית הדין הרבני וגם לבית המשפט לענייני משפחה קיימת הסמכות לעסוק בכל הנוגע לענייני הגירושין, כגון חלוקה של הרכוש, מתן מזונות ילדים, משמורת הילדים, הסדרי ראייה וכדומה. סמכות השיפוט נתונה לבית הדין שהחל לדון בנושא בראשונה.

וכך לדוגמא כאשר פותחים תיק ברבנות מצרפים לתביעה את שאר הנושאים הכרוכים בתיק וכך מתנהל התיק כולו ברבנות. אם עושים זאת בבית המשפט לענייני משפחה, התיק כולו יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה.
ולכן אם תוגש תביעה לדון בנושאי הגירושין ברבנות, לאחר שהוגשה תביעה לדון בנושאי הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה, היא תדחה. וכן להפך. אמנם הגירושין עצמם לעולם יהיו בסמכות הרבנות.

בבית הדין הרבני הליך גירושין יכול להיות בשתי דרכים: גירושין בהסכמה או תביעת גירושין.

גירושין בהסכמה

לעתים שני הצדדים מבינים שהגיע הזמן להפרד. אמנם יש ביניהם מחלוקות אודות מזונות הילדים, הרכוש, המשמורת וכדומה, אך בנושא הרצון להתגרש שניהם מסכימים.
מהלך מעין זה נקרא גירושין בהסכמה. כשיש הסכמה משותפת לגירושין, בית הדין לרוב יענה לבקשתם של הזוג להתגרש.
תיק הגירושין יפתח בבית הדין הרבני, באזור המגורים שבו גר בני הזוג בפעם האחרונה יחד ואליו צריך לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים כמו תעודת זהות, אגרות משולמות, טופס בקשה לגירושין ועוד.
בית הדין הרבני יקבע מועד לגט וידון בתביעותיהם בנושאי משמורת הילדים מזונות הילדים, הרכוש וכדומה בהמשך.

גירושין שלא בהסכמה

לעתים צד אחד, הבעל או האשה אינם רוצים להתגרש. אם הדבר מסיבות כלכליות, נפשיות, או מסיבות אחרות השמורות עמם.
מכל מקום זכותו של כל צד שלא להתגרש בעל כרחו.
בית הדין הרבני יתן לאותו הצד לעתים אף שנה על מנת לשכנע את בן זוגו שלא לפרק את מערכת היחסים, בית הדין נוטה להסכים עם אותו הצד, בעיקר כאשר ישנם ילדים ברקע, עם זאת בחלוף שנה מהגשת תביעת הגירושין או מתאריך הפירוד כאשר יראה בית הדין כי לא קיים עוד סיכוי לשלום בית בר קיימא, יתן בית הדין פסק לגירושין.
פסק זה בתחילה משמעותו סנקציות כאלו ואחרות על הצד הסרבן, כמו עיקול חשבונות בנק ביטוח לאומי, רשיון נהיגה וכדומה, ובשלבים מאוחרים יותר אף עלול לגרור מעצר או אף מאסר.

עילות גירושין

אמנם כדי שבית הדין הרבני יקבל את תביעת הגירושין, התובע מוכרח להוכיח סיבה אמתית לכך. רוב עילות הגירושין תהיינה על בסיס עקרות, אלימות פיזית או מילולית, תפקוד מיני לקוי, בגידות וכדומה.
סיבה לגירושין מטרתה למנוע גירושין חפוזים למדי. לעתים בית הדין הרבני לא יאשר גירושין, לרבות כשמדובר בצד אחד שטוען כי מאס בחיים לצד האישה וחפץ לחיות לבד, או להכיר נשים אחרות, אם כי גם טענה זו תישמע לבסוף כעילה לגירושין, אך יהיו לה משמעויות כלכליות כבדות.
בית הדין יבקש להיווכח שבאמת יש הצדקה ממשית לסיבת הגירושין ולשם כך עילת הגירושין מוכרחת להיות רלוונטית.

הסכם גירושין

כשם שעל כל אחד מהנושאים המדוברים לעיל ניתן לדון ולהתווכח, אפשר גם להסכים ולהתפשר. הסכמות אלו יבואו לידי ביטוי בהסכם גירושין. הסכם הגירושין יכלול מספר הסכמות בנושאי חלוקה וזכויותיו של כל צד, רכוש, כספים וחסכונות, הסדרי ראייה, כתובה, משמורת ומזונות ילדים וכן מה קורה במקרים עתידיים כגון נסיעות לחו"ל עם הילדים או בלעדיהם, איחורים וכדומה.
לבסוף הסכם הגירושין יאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. בית הדין יוודא אם הסכם הגירושין נחתם מרצונם החופשי של בני הזוג.
בזמן שנוסח ההסכם יראה הגון בפני דייני בית הדין, הוא יאושר. בני הזוג יחתמו בפני בית הדין וההסכם יקבל תוקף של פסק דין.

במידה ואתם נמצאים לקראת הליך גירושין, חשוב שתקבלו את כל המידע והסיוע שנחוץ לכם לעבור תקופה זו, הטוען הרבני אבנר הן ישמח לעזור לכם בתהליך ולמצות אותו על הצד הטוב ביותר.

אבנר הן - טוען רבני

ייעוץ טלפוני ראשוני חינם!​

אבנר הן - טוען רבני

פגישת ייעוץ ראשונית חינם!